• hotel
  • hotel
  • hotel

Qawra v noci

IL PALAZZIN HOTEL
R. LORIA STREET QAWRA, SPB 1863, MALTA
+356 21585245
[email] info@palazzinhotel.com [/email]

Bugibba je jedným z najob?úbenej?ích turistických letovísk Malta, ktorý sa nachádza na severnej ?asti ostrova. Tu nájdete re?taurácie, bary, kluby, kiná, kasína a ?al?ie, ?o vás baví po celú noc.