• cafe-2.jpg
  • cafe-del-mar-1.jpg

Cafe Del Mar

IL PALAZZIN HOTEL
R. LORIA STREET QAWRA, SPB 1863, MALTA
+356 21585245
[email] info@palazzinhotel.com [/email]
Hotel Café del Mar Malta, který je snadno dostupný procházkou od hotelu Il-Palazzin, pat?í k nejlep?ím zábavním scénám na Malt?. V ?ervenci 2013 otev?el své dve?e jako první léto hudby, západu slunce a zábavy.

www.cafedelmar.com.mt