• qawra-bus-terminus.jpg
  • 4647599379_193650a654.jpg
  • ray_0977.jpg

Autobusovej stanice Qawra

HOTEL IL PALAZZIN
R. LORIA STREET QAWRA, SPB 1863, MALTA
+356 21585245

[email] info@palazzinhotel.com [/email]
Autobusová stanica Qawra Bus Terminus je vzdialená len 200 metrov od hotela Palazzin a je ve?mi pe?o prístupná. Okrem dostupnosti sú autobusy plne klimatizované, sú vybavené zvukovými hláseniami a elektronickými informa?nými panelmi, ktoré zvýraz?ujú ?al?iu autobusovú zastávku. Medzi najob?úbenej?ie trasy z Bugibby patria Valletta, Sliema, Mosta, Ghajn Tuffieha a Cirkewwa. Ako sú?as? na?ich slu?ieb , mô?ete kúpi? tal-linja kartu na tallinja.com a da? im na?u adresu Palazzin Hotel, Ruggier Loria Street Qawra SPB1863.